Руководство Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter

Вам нужно руководство для вашего Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 0 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

Water toys sometimes get messy. Protect play surfaces before use.
Drain, rinse, clean and dry all items thoroughly before storing.
• Les jouets à eau peuvent éclabousser. Protéger les surfaces de jeu
avant utilisation. Vider, rincer, laver et sécher soigneusement tous
les éléments avant de les ranger.
• Κάποιες φορές τα παιχνίδια με νερό προκαλούν ακαταστασία.
Προστατέψτε την επιφάνεια παιχνιδιού πριν από τη χρήση.
Καθαρίστε και στεγνώστε καλά όλα τα αντικείμενα πριν την
αποθήκευσή τους.
• I giochi con l’acqua a volte creano disordine. Proteggi le superci
di gioco prima dell’uso. Scola, risciacqua, pulisci e asciuga
accuratamente tutti i componenti prima di riporli.
• Zabawki, którymi można bawić się przy użyciu wody, mogą
powodować nieporządek. Przed użyciem należy zabezpieczyć
miejsce zabawy. Odsącz z wody, wypłucz, wyczyść i wysusz
wszystkie elementy, zanim je schowasz.
• Su ile oynanan oyuncaklar oyun alanının ıslanmasına sebep olabilir.
Kullanmadan önce oyun alanlarını korumaya alın. Kaldırmadan önce
tüm parçaları süzün, çalkalayın, temizleyin ve kurutun.
• Joaca cu apă poate provoca dezordine. Protejaţi suprafeţele de
joacă înainte de utilizare. Scurgeţi, clătiţi, curăţaţi şi uscaţi toate
piesele corespunzător înainte de a le depozita.
• Водні іграшки часто забруднюються. Захистіть гральну
поверхню перед використанням. Зливайте воду, очищуйте та
ретельно сушіть усі деталі перед зберіганням.
• Играчките с вода понякога предизвикват замърсяване.
Защитете повърхността за игра преди употреба. Изцедете,
изплакнете, почистете и подсушете напълно всички части
преди съхранение.
• Lodrat me ujë në disa raste bëjnë pis. Mbrojini sipërfaqet ku luani
përpara përdorimit. Kullojini, shpëlajini, pastrojini dhe thajini të
tëra sendet mirë përpara se t’i vini mënjëanë.
• Colour change will last longer if you do not expose this toy to
intense heat or direct sunlight for prolonged periods of time.
• Le changement de couleur durera plus longtemps si le produit
n’est pas exposé à une chaleur intense ou à la lumière directe du
soleil pendant des périodes prolongées.
• Η αλλαγή του χρώματος θα διατηρηθεί περισσότερο εάν το
παιχνίδι δεν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή άμεσο ηλιακό φως
για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
• Leetto cambia-colore durerà più a lungo se non esporrai il
giocattolo a fonti di calore intense o alla luce solare diretta per
periodi di tempo prolungati.
• Zmieniony kolor będzie się utrzymywał dłużej, jeśli nie będziesz
wystawiać zabawki na dłuższy czas na intensywne działanie ciepła
lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Oyuncağı uzun süre boyunca yoğun ısıya veya doğrudan güneş
ışığına maruz bırakmazsanız renk değişimi daha uzun süreli olacaktır.
• Schimbarea de culoare va rezista mai mult dacă nu expuneţi
jucăria la căldură intensă sau la lumina soarelui pe perioade
îndelungate de timp.
• Іграшка може довго зберігати властивість змінювати
колір, якщо ви не будете розташовувати її під дією прямого
сонячного світла та будете уникати її перегріву.
• Промяната на цветовете ще е по-трайна, ако не излагате
играчката на топлина или директна слънчева светлина за
продължителни периоди от време.
• Ngjyra e ndryshuar do të zgjashunëse ju nuk e
ekspozoni këtë lodër nën nxehtësi të madhe ose diell të fortë për
periudha të gjata.
© 2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.
3+
V6934-0528
®
INSTRUCTIONS • MODE D’EMPLOI
ΟΔΗΓΙΕΣ • ISTRUZIONI • INSTRUKCJA
TALİMATLAR • INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЇ • ИНСТРУКЦИИ • UDHËZIME
• Contents: Please remove everything from the package and
compare to the contents shown here. If any items are missing,
please contact your local Mattel oce. Keep these instructions for
future reference as they contain important information.
• Contenu : retirer tous les éléments de l’emballage et les comparer
au contenu illustré ci-contre. Si un élément manque, merci de
contacter le service consommateurs de Mattel. Conserver ce
mode d’emploi pour s’y référer en cas de besoin car il contient des
informations importantes.
• Περιεχόμενα: Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευασία και
συγκρίνετέ τα με τα περιεχόμενα που απεικονίζονται εδώ. Εάν
κάποιο από τα κομμάτια λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
εταιρία Mattel. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση,
καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
• Contenuto: togliere tutti i componenti dalla scatola e confrontarli
con la lista inclusa. Contattare gli uci Mattel locali se dovessero
mancare dei componenti. Conservare queste istruzioni per uso
futuro. Contengono importanti informazioni.
• Zawartość: należy wyjąć wszystko z opakowania i porównać
z zawartością przedstawioną na rysunku. Jeśli brakuje
jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt z najbliższym biurem
rmy Mattel. Prosimy zachować tę instrukcję, ponieważ zawiera
ona ważne informacje.
• İçindekiler: Lütfen ambalajın içindeki tüm parçaları çıkartın ve
burada gösterilen içerikle karşılaştırın. Eksik olan bir parça varsa,
lütfen yerel Mattel osiyle irtibata geçin. Önemli bilgiler içerdiği
için, daha sonra da bakmak üzere lütfen bu talimatları saklayın.
• Conţinut: Vă rugăm goliţi conţinutul pachetului şi comparaţi cu
cel prezentat aici. Dacă vreuna dintre piese lipseşte, vă rugăm să
contactaţi reprezentantul local Mattel. Păstraţi aceste instrucţiuni
pentru referinţe ulterioare, conţin informaţii importante.
• Вміст: витягніть з упаковки весь вміст та порівняйте складові
з перерахованими в інструкції. У разі відсутності будь-якої
деталі зателефонуйте місцевому диcтриб’ютеру компанії
Mattel. Будь ласка, збережіть цю інструкцію для використання
у майбутньому, оскільки в ній багато важливої інформації.
• Съдържание: Моля, извадете всичко от опаковката и сравнете
съдържанието с показаното тук. В случай, че някоя от частите
липсва, моля свържете се с местното представителство на
Mattel. Запазете тези инструкции за бъдещи справки, тъй като
те съдържат важна информация.
• Përmbajtja: Ju lutemi nxirrni çdo gjë nga paketa dhe krahasojeni
me përmbajtjen e treguar këtu. Nëse mungon ndonjë pjesë,
ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj lokale të Mattel-it. Ruajini
këto udhëzime për t’ju referuar më vonë pasi ato përmbajnë
informacione të rëndësishme.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Mattel,
Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel France, 27/33 rue d’Antony, BP60145,
94523 Rungis Cedex Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com. Deutschland : Mattel GmbH, An der Trift 75
D-63303 Dreieich. Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23. Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße
A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge. Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza
clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11. Mattel Poland Sp. z o.o., Warsaw Trade Tower 31 p., ul. Chłodna
51, 00-867 Warszawa. Розповсюджується ТОВ “ТойДіКо Україна”, офіційним ексклюзивним представником Mattel, Inc. В Україні
тел.: +380 44 503 65 43, Факс: +380 44 516 47 38. Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 11000 Praha 1. Mattel
Toys Hungary Kft, Váci út 91. 2.emelet, 1139 Budapest. Információ: +36 1 270 0223. Produs distribuit de Sc Omnitoys Srl. Strada I.G.Duca,
Nr 36, Otopeni, Judet Ilfov, Romania. Tel.021.303.3144, Fax 021.303.31.54. Uvoznik in distributer: Orbico d.o.o, Verovškova 72, 1000
Ljubljana, Slovenija. Uvoznik i distributer za Hrvatsku: Orbico d.o.o., Koturaška 69, 10 000 Zagreb. Tel: +385/1/3444-800, www.orbico.hr.
Распространяется ООО “ОСКАР”, уполномоченный представитель фирмы Mattel, Inc. в России и СНГ. 107076, Москва, ул.Атарбекова
д.4, oscar@oscarmoscow.ru. Mattel AEBE, Ελληνικού 2, 16777 Ελληνικό, Ελλάδα. Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eski Üsküdar Yolu
Erkut Sok. No:2 Üner Plaza Kat:10 34752 İçerenköy İstanbul. Qendra Tregtare “Bregu i Diellit”. Lokali Nr 85, Prishtina. Kosovo UNMIK post.
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.9 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Mattel. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Mattel
Модель V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter
Категория Игрушки
Тип файла PDF
Размер файла 0.9 MB

Все инструкции для Mattel Игрушки
Больше руководств Mattel

Руководство Mattel V6934 Barbie I Can Be… Baby Sitter

Сопутствующие товары

Связанные категории