Руководство Norauto Bermude 4100 Автобокс

Вам нужно руководство для вашего Norauto Bermude 4100 Автобокс? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 3 часто задаваемых вопроса, 4 комментариев и имеет 6 голосов со средним рейтингом продукта 83/100. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

art. 23408
i dealer
T-slot adapter Master-Fit
3/f
53/g 4
1
5 Nm
3/e3/d3/c
3/b2
3/a
Bermude 3300, 4000, 4100
A
min. 640 mm
max. 815 mm
A =
Bermude 4500, 5700
min. 620 mm
max. 930 mm
A =
max. 95 mm
min. 18 mm
max. 38 mm
max. 95 mm
min. 18 mm
max. 28 mm
max. 90 mm
max. 28 mm
2
2
4
2
4
Bermude 3300, 4000
Bermude 4100, 4500, 5700
HUN
Figyelmeztetések és utasítások
Köszönjük, hogy NORAUTO tetődobozt vásárolt! Azért, hogy sokáig
használhassa a tetődobozt, kérjük kövese a jelen összeszerelési és használati
útmutatóban foglaltakat. Javasoljuk, hogy mindig tartsa ezt a dokumentumot
az autójában.
A tetőbox felerősítése • Csak nemzetközi szabványoknak megfelelő és
jóváhagyott típusú keresztrudakkal használja a tetőboxot. • A keresztrudakat az
autóhoz és a keresztrudakhoz adott utasítások szerint erősítse a helyükre. A
keresztrudak ajánlott térköze 70 cm.
A tetőbox nyitása és zárása • Ne töltse túl a tetőboxot; ügyeljen arra, hogy
fedele mindig könnyen lecsukható legyen. • A lezárt tetődobozból vegye ki a
kulcsot. Elindulás előtt mindig ellenőrizze, hogy jól le van-e zárva a tetődoboz
fedele. • Azt javasoljuk, hogy reteszelje le a tetődobozt mielőtt a tárolóba teszi.
A tetőbox tetőterhelése • Ne lépje túl az autó gyártója által megengedett
legnagyobb tetőterhelést, amelynek értékét az autó használati útmutatójában
megtalálja. Vegye figyelembe, hogy az autó tetejét a keresztrudak, a tetőbox és a
benne levő rakomány súlyának összege terheli. Ez az összsúly nem lépheti túl a
megengedett tetőterhelést. (b) • Az alaprudakra gyakorolt terhelés (a tetőbox súlya
+ a tetőbox rakományának súlya) semmi esetre sem haladhatja meg az alaprudak
megengedett terhelését (lásd az alaprudak használati útmutatóját). • A tetőbox
súlyát a lehető legegyenletesebben kell elosztani. Ne lépje túl a tetőbox maximális
terhelését. (a) A nehéz tárgyakat helyezze a tetődoboz közepénél levő két rúd fölé.
Ez a tetőbox nem alkalmas állatok, vagy veszélyes termékek szállítására. Azt
javasoljuk, hogy a tetődoboz első részébe puha csomagjait tegye, mint pl. takaró,
vagy ruhanemű. Ez ütközés esetén növeli a biztonságot. • Ha a tetőboxban
elhelyezett tárgyak kiemelkedő elemeket tartalmaznak, takarja le őket jól a tetőbox
sérülésének elkerülése végett. • Ne tegyen soha ömlesztve dolgokat a tetőboxba. A
tetőboxban szállított minden tárgyat táskákba vagy bőröndökbe kell csomagolni. •
Ne szállítson soha értékes tárgyakat a tetőboxban.
Karbantartás • Használat után mossa meg a tetőboxot, és tárolja egy tiszta, száraz
helyen, közvetlen napfénytől távol. • Javasoljuk, hogy minden használat után
tisztítsák ki a tetőboxot. • A tetőbox csapvízzel és esetleg autósamponnal tisztítható.
• Használjon soha súroló, vegyszerekkel, olajjal, oldószerekkel, valamint alkoholt, klórt
vagy ammóniát tartalmazó tisztítószerekkel tisztítani a tetőboxot. Ezek az anyagok
megtámadhatják a tetőbox anyagát, és javíthatatlan kárt és/vagy elszíneződést
okozhatnak. (c) • Hosszú ideig tartó UV sugárzás elszíneződést okozhat.
A tetőbox hatása az autó teljesítőképességére/menettulajdonságaira
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tetőcsomagtartó befolyásolja autója
teljesítőképességét, például oldalszélérzékenységét és menettulajdonságait
kanyarban és fékezéskor. Vezetéstechnikájában vegye figyelembe ezeket a
tényezőket is. • Akkor se vezessen gyorsabban 130 km/óránál, ha egyébként ez
nem tilos. • Elindulás előtt mindig ellenőrizze, hogy a tetőbox jól le van csukva, és
bezárva. • Hosszú utazás közben időnként ellenőrizze, hogy nem lazult-e meg a
tetőbox felerősítése és jól be van-e zárva. • Ha nincs rájuk szükség, szerelje le
tetőboxot és a keresztrudakat. Ezzel üzemanyagot takaríthat meg. • Ha az autó
tetejére szerelt tetőboxszal vezet, akkor a jármű menetzaja megnőhet.
Jótállás • A gyártó elhárít minden felelősséget a felhasználói kézikönyv
utasításainak be nem tartása, a tetőbox módosítása vagy nem eredeti
alkatrészek használata miatt bekövetkező károkért. • A gyári jótállás a vásárlás
napjától számított 5 évig érvényes, és a tetőbox szerkezetére és anyagaira
vonatkozik. • A jótállás nem vonatkozik az alábbiakra: nem rendeltetésszerű
használatból eredő kár, a felhasználói kézikönyv utasításainak be nem tartása,
hosszú ideig tartó erős napfény miatti elszíneződés a tetőbox anyagában, vagy
vis major, például háború, terrorizmus, természeti csapás, stb.
ROM
Avertismente şi instrucţiuni
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui portbagaj de pavilion NORAUTO. Pentru
a vă asigura că veţi putea utiliza în mod plăcut noul portbagaj de pavilion timp de
mulţi ani de zile, urmaţi instrucţiunile incluse în acest manual de asamblare şi
utilizare. Vă recomandăm să păstraţi acest document în vehiculul dumneavoastră.
Montarea portbagajului de pavilion • Utilizaţi portbagajul de pavilion numai
împreună cu bare de pavilion standardizate şi aprobate pe plan internaţional. • La
montarea barelor de pavilion, respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului
vehiculului şi cele ale producătorului barelor de pavilion. Distanţa recomandată
dintre barele de pavilion este de 70 cm.
Deschiderea şi închiderea • Nu supraîncărcaţi portbagajul de pavilion; este
necesar să puteţi închide capacul portbagajului de pavilion uşor şi fără
impedimente. • Scoateţi cheia din încuietoare după închiderea portbagajului de
pavilion. Înaintea pornirii vehiculului, verificaţi întotdeauna capacul pentru a vă
asigura că este închis corect. • Vă recomandăm să încuiaţi cutia-portbagaj înainte de
a o pune la păstrare.
Încărcarea portbagajului de pavilion • Nu depăşiţi niciodată sarcina maximă
permisă pentru pavilion, specificată de producătorul vehiculului (vezi broşura cu
instrucţiuni a vehiculului). Aveţi în vedere faptul că trebuie să adăugaţi greutatea
barelor de pavilion, greutatea portbagajului de pavilion şi greutatea sarcinii. Acest
total nu trebuie să depăşească sarcina maximă permisă a pavilionului. (b)
Niciodată nu trebuie depăşită sarcina admisă pentru suportul dvs. de bagaje
(greutatea cutiei-portbagaj + greutatea încărcăturii). • Sarcina portbagajului de
pavilion trebuie distribuită cât mai uniform posibil. Nu depăşiţi sarcina totală admisă
pentru portbagajul de pavilion. (a) Poziţionaţi bagajele grele deasupra celor două
bare, în centrul portbagajului de pavilion. Vă recomandăm să încărcaţi extremitatea
faţă a cutiei-portbagaj cu bagaje uşoare, precum pături sau îmbrăcăminte. Faptul
măreşte siguranţa în caz de coliziune. • Portbagajul dumneavoastră nu a fost
proiectat pentru transportul animalelor sau al bunurilor periculoase.
Întreţinerea • După utilizare, spălaţi portbagajul de pavilion şi depozitaţi-l într-un
loc curat şi uscat, ferit de radiaţiile solare directe. Recomandăm curăţarea
portbagajului de pavilion după fiecare utilizare. • Curăţaţi portbagajul de pavilion cu
apă de la robinet, adăugând, eventual, un şampon auto. • Nu utilizaţi niciodată
următoarele produse pentru a curăţa cutia-portbagaj sau pentru a scoate petele:
substanţe abrazive, cherosen sau solvenţi şi produse de curăţare care conţin alcool,
clor sau amoniac. Aceste produse au impact asupra compoziţiei materialului
sintetic şi cauzează deteriorări ireparabile şi/sau decolorare. (c) Expunerea
prelungită la radiaţii ultraviolete poate cauza alterarea culorii portbagajului de
pavilion. • La transportarea unui bagaj cu muchii ascuţite sau profil reliefat, asiguraţi-
vă că muchiile şi părţile în relief sunt corect acoperite pentru a evita deteriorarea
cutiei-portbagaj. • În cutia-portbagaj, nu transportaţi niciodată articole neambalate,
înainte de a fi încărcate în cutia-portbagaj, toate bagajele vor fi ambalate în cutii sau
valize. • Nu transportaţi niciodată obiecte de valoare în cutia-portbagaj.
Inuenţa unui portbagaj de pavilion asupra performanţei/manevrabilităţii
vehiculului dvs.Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că un portbagaj de
pavilion influenţează performanţa/manevrabilitatea şi ţinuta la drum ale vehiculului
dvs. (de ex. sensibilitatea la vântul din lateral, deplasarea în curbă şi distanţa de
oprire/performanţa de frânare). Adaptaţi-vă comportamentul de conducere la
aceşti factori. • Dacă nu sunt impuse limite de viteză, vă recomandăm o viteză
maximă de 130 km/oră. Înainte de fiecare călătorie, asiguraţi-vă că portbagajul de
pavilion este închis şi blocat corespunzător. • În cazul călătoriilor lungi, verificaţi cât
mai des dacă portbagajul de pavilion este încă montat corect şi închis bine. •
Îndepărtaţi barele de pavilion şi portbagajul când nu le utilizaţi. Astfel, veţi
economisi carburant. Este posibil să observaţi o creştere a nivelului de zgomot
atunci când călătoriţi cu portbagajul de pavilion montat pe vehicul.
Garanţie • Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de
nerespectarea manualului de utilizare, nici pentru daunele cauzate de modificările
aduse portbagajului de pavilion sau utilizarea unor piese provenite de la alţi
producători. • Garanţia din fabrică pentru acest produs este de 5 ani începând de la
data achiziţiei şi se aplică structurii şi pieselor. • Garanţia nu acoperă: daunele
cauzate de utilizarea incorectă, nerespectarea manualului de utilizare, alterarea
culorii sau materialului pavilionului cauzată de expunerea îndelungată la lumină
naturală sau de situaţii de forţă majoră, cum ar fi războiul, actele teroriste,
cataclismele naturale etc.
RUS
Меры предосторожности и инструкция
по эксплуатации
Благодарим вас за приобретение багажного бокса NORAUTO. Чтобы
обеспечить успешную многолетнюю эксплуатацию вашего нового багажного
бокса, следуйте указаниям, приведенным в данной инструкции по сборке и
эксплуатации. Рекомендуется хранить этот документ в автомобиле.
Установка багажного бокса • Используйте багажный бокс исключительно в
комбинации с верхними багажными дугами, которые отвечают международным
стандартам и требованиям. • При установке верхних багажных дуг всегда
выполняйте требования инструкции по установке дополнительных
принадлежностей для автомобиля и инструкции изготовителя данного
оборудования. Рекомендуемое расстояние между багажными дугами
составляет 70 см.
Открывание и закрывание • Никогда не перегружайте багажный бокс, крышка
багажного бокса должна закрываться легко и без особых усилий. • Вынимайте
всегда ключ из замка, прежде чем закрыть багажный бокс. Перед выездом всегда
проверяйте, чтобы крышка бокса хорошо была закрыта. • Рекомендуем закрыть
автомобильный бокс на защелки перед помещением его на хранение.
Загрузка багажного бокса • Вес перевозимого в боксе груза не должен
превышать максимально допустимого веса, предписанного автопроизводителем
(ознакомьтесь с инструкциями автопроизводителя). Примите во внимание, что
Вам необходимо учесть вес багажных дуг, багажного бокса и размещенного в
нем груза. Общий вес всех этих компонентов не должен превышать максимально
допустимой нагрузки на крышу. (b) • Не превышайте допустимую нагрузку (вес
багажного бокса + вес груза) багажника, установленного на крыше Вашего
автомобиля (см. инструкцию по эксплуатации багажного бокса). • Груз должен
быть размещен в багажном боксе наиболее равномерным образом. Не
допускайте превышения максимально допустимой нагрузки багажного бокса.
(a) Наиболее тяжелые компоненты груза должны располагаться в центральной
части багажного бокса при применении двух верхних багажных дуг. Рекомендуем
загружать передний край автомобильного бокса мягким багажом, таким как
одеяла или одежда. Это позволит повысить безопасность в случае столкновения.
• Багажный бокс не предназначен для перевозки животных, а также опасных
грузов.
Техобслуживание • После каждого применения промывайте багажный бокс
водой. Храните его в чистом сухом месте вне воздействия прямых солнечных
лучей. Мы рекомендуем Вам очищать багажный бокс от загрязнений после
каждого применения. • Мойте багажный бокс водопроводной водой по
возможности с применением специальных моющих средств для автомобилей. •
Не используйте следующие средства для очистки багажного бокса либо
удаления пятен: абразивные вещества, масло, растворители, а также чистящие
средства, содержащие алкоголь, хлор либо аммиак. Данные средства
воздействуют негативно на структуру синтетического материала и приводят к
его непоправимому разрушению и/или обесцвечиванию. (c) • Длительное
воздействие ультрафиолетового излучения может привести к изменению цвета
багажного бокса. • При перевозке предметов с острыми краями либо грузов,
выступающих за габариты багажника, убедитесь, что острые края и выступающие
части груза тщательно упакованы во избежание повреждения багажного бокса.
• Не перевозите предметы в багажном боксе в незакрепленном положении.
Багаж должен быть упакован в сумки либо чемоданы, которые затем помещают
в багажный бокс. • Не перевозите в багажном боксе ценные вещи.
Воздействие багажного бокса на работу Вашего автомобиля и его управление •
Пожалуйста, обратите внимание на то, что багажный бокс влияет на работу и
управление Вашего автомобиля, а также на характер его передвижения
(например, чувствительность к боковому ветру, поворотные и тормозные
характеристики, а также длина тормозного пути). Учитывайте данные факторы
при Вашей езде в автомобиле. • Если нет ограничений скорости, мы рекомендуем
Вам не превышать максимальной скорости в 130 км/ч. • Перед каждой поездкой
проверяйте надежность крепления багажного бокса, а также, хорошо ли он
заперт. • При долгом нахождении в пути проверяйте регулярно позицию и
крепеж багажного бокса, а также, хорошо ли он заперт. • Снимайте багажные дуги
и багажный бокс, если Вы их не используете. Это позволит Вам сэкономить
горючее. • Если на крыше автомобиля установлен багажный бокс, уровень шума
может увеличиваться.
Гарантия • Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесённый
по причине несоблюдения инструкций по эксплуатации, а также по причине
внесенных изменений в конструкцию багажного бокса или по причине
использования неоригинальных деталей и запчастей. • Заводская гарантия для
данного оборудования действительна в течение 5 лет начиная со дня покупки и
распространяется как на данное оборудование, так и на его компоненты. • Действие
данной гарантии не распространяется на следующие случаи: если повреждение
оборудования вызвано ненадлежащим использованием данного оборудования,
несоблюдением требований инструкции по эксплуатации, изменением цвета
материала, из которого изготовлен багажный бокс, в связи с длительным
воздействием естественного света или обстоятельствами непреодолимой силы,
такими как война, террористические акты, стихийные бедствия и т. д.
DEU
Warnhinweise und Gebrauchsanweisung
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Dachbox NORAUTO entschieden
haben. Um sicherzustellen, dass Sie sich auch noch nach Jahren an Ihrer neuen
Dachbox erfreuen können, befolgen Sie bitte die in dieser Montage- und
Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen. Wir empfehlen, dieses
Dokument im Inneren Ihres Fahrzeugs aufzubewahren.
Montieren der DachboxVerwenden Sie die Dachbox nur in Verbindung mit
international genormten und zugelassenen Dachträgern. • Beachten Sie bei der
Montage der Dachträger stets die Anweisungen des Fahrzeug- und
Dachträgerherstellers. Der empfohlene Abstand der Dachträger beträgt 70 cm.
Önen und Schließen der Dachbox • Überladen Sie die Dachbox nicht. Der
Deckel der Dachbox sollte sich einfach und mühelos schließen lassen. • Ziehen Sie
den Schlüssel ab, nachdem die Dachbox geschlossen wurde. Kontrollieren Sie stets
vor dem Losfahren, ob der Deckel sicher geschlossen ist. • Vor Lagerung empfehlen
wir, die Dachbox zu schließen und dabei zu verriegeln.
Beladen der Dachbox • Überschreiten Sie keinesfalls die maximale Dachlast
gemäß Herstellerangaben (siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs). Beachten
Sie, dass das Gewicht von Dachträger, Dachbox und Ladung addiert werden
muss. Dieses Gesamtgewicht darf die zulässige Höchstlast des Daches nicht
überschreiten. (b) • Sie dürfen das zulässige Gesamtgewicht für Ihren
Dachgepäckträger (Gewicht der Dachbox + Gewicht der Ladung) keinesfalls
überschreiten (siehe die Gebrauchsanweisungen zu Ihrem Dachgepäckträger). •
Die Ladung muss in der Dachbox möglichst gleichmäßig verteilt werden.
Überschreiten Sie die zulässige Höchstlast der Dachbox nicht. (a) Positionieren
Sie schweres Gepäck über den beiden Trägern in der Mitte der Dachbox. Wir
empfehlen Ihnen, die Vorderseite Ihrer Dachbox nur mit weichem Gepäck zu
beladen, z. B. mit Kleidungsstücken oder Decken. Sie erhöhen dadurch im Falle
eines Unfalls die Sicherheit. • Ihre Box ist nicht dafür ausgelegt, Tiere oder
gefährliche Güter zu transportieren.
WartungWaschen Sie die Dachbox nach dem Gebrauch aus und bewahren
Sie sie an einen sauberen, trockenen Ort, außerhalb von direktem Sonnenlichts,
auf. • Wir empfehlen die Reinigung der Dachbox nach jedem Gebrauch. •
Reinigen Sie die Dachbox mit Leitungswasser und möglichst mit Autoshampoo.
• Zum Reinigen Ihrer Dachbox oder zum Entfernen von Schmutz oder Flecken
dürfen Sie keines der folgenden Produkte verwenden: Scheuermittel,
Mineralölprodukte, Lösungsmittel und Reinigungsprodukte, die Alkohol, Chlor
oder Ammoniak enthalten. Diese Produkte wirken auf die Zusammensetzung
des Kunststoffmaterials ein und führen zu irreparablen Schäden und/oder
Farbveränderungen. (c)Wird die Box über einen längeren Zeitraum direktem
Sonnenlicht ausgesetzt, kann die UV-Strahlung zu einer Veränderung der Farbe
Ihrer Dachbox führen.
Einuss einer Dachbox auf das Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs • Wenn Sie
Gepäckstücke mit scharfen Ecken oder Kanten oder herausragenden Teilen
transportieren, müssen Sie diese gut abdecken und einpacken, damit sie die Dachbox
nicht beschädigen. • Transportieren Sie niemals lose Gegenstände in der Dachbox,
sondern packen Sie diese stets in Taschen oder Koffer, die Sie in die Dachbox legen
dürfen. • Transportieren Sie niemals Wertsachen in der Dachbox • Bitte beachten Sie,
dass sich eine Dachbox auf das Fahrverhalten und die Straßenlage Ihres Fahrzeugs
auswirkt (z. . Empfindlichkeit bei Seitenwind, Kurven und Bremsweg bzw.
Bremsverhalten). Passen Sie ihr Fahrverhalten an diese Faktoren an. • Falls keine
Geschwindigkeitsbe-schränkung besteht, empfehlen wir eine Höchstgeschwindigkeit
von 130 km/h. • Stellen Sie vor jeder Reise sicher, dass die Box einwandfrei geschlossen
und verriegelt ist. Bei langen Fahrten sollten Sie gelegentlich überprüfen, ob die
Dachbox noch korrekt montiert und geschlossen ist. • Entfernen Sie Dachträger und
Dachbox bei Nichtgebrauch. Auf diese Weise können Sie Kraftstoff sparen. • Es kann
sein, dass Sie einen höheren Geräuschpegel beim Fahren wahrnehmen, wenn Ihre
Dachbox auf dem Dach Ihres Fahrzeugs befestigt ist.
Gewährleistung • Der Hersteller haftet weder für Schäden durch Missachtung
der Gebrauchsweisung noch für Schäden aufgrund von Veränderungen an der
Dachbox oder der Verwendung von Nicht-Originalteilen. • Die werkseitige
Gewährleistung für dieses Produkt beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum und gilt für
Konstruktion und Teile. • Ausgeschlossen aus der Gewährleistung sind: Schäden
durch unsachgemäße Verwendung, Missachtung der Gebrauchsanweisung,
Veränderungen der Farbe oder des Materials der Box infolge langanhaltender
Exposition von direktem Sonnenlicht oder höhere Gewalt, wie z. B. Krieg,
Terrorakte, Naturkatastrophen usw.
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 2.3 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Norauto Bermude 4100 Автобокс, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Norauto Bermude 4100 Автобокс?
Да Нет
83%
17%
6 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Norauto Bermude 4100 Автобокс. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

CHANTAL MALLEPEYRE 15-11-2020
Привет, Я потерял ключ от багажного бокса, можно ли заказать новый со ссылками на ящик и счетом на покупку? С уважением,

ответить | Это было полезно (46) (Переведено Google)
Florea Dan 05-10-2022
Я потерял ключ, что мне делать в этом случае? Спасибо!!!

ответить | Это было полезно (9) (Переведено Google)
rossel dimitri 13-02-2020
Я потерял ключи при переезде, можно ли получить дубликаты или нужно заменить замок?

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)
Oszlánczi György 02-02-2024
Добро пожаловать. Где я могу заказать запасной ключ? Спасибо.

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Norauto Bermude 4100 Автобокс. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Norauto. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Norauto Bermude 4100 Автобокс на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Norauto
Модель Bermude 4100
Категория Автобоксы
Тип файла PDF
Размер файла 2.3 MB

Все инструкции для Norauto Автобоксы
Больше руководств Автобоксы

Часто задаваемые вопросы о Norauto Bermude 4100 Автобокс

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Как быстро я могу ехать с прикрепленным к моей машине багажником? Проверенный

Как правило, точного предела нет. Однако багажный бокс может повлиять на впечатления от вождения. Поэтому рекомендуется не превышать 130 километров в час.

Это было полезно (342) Читать далее

Влияет ли багажный бокс на мой расход топлива? Проверенный

Да. Хотя точное количество зависит от автомобиля и бокса на крыше, можно сказать, что расход топлива увеличится на 1 литр на 100 километров при средней скорости 100 км / ч.

Это было полезно (171) Читать далее

Как лучше всего загрузить багажник на крышу? Проверенный

В первую очередь постарайтесь погрузить самые тяжелые предметы в саму машину, а самые легкие - в багажник на крыше. Распределите вес равномерно по багажнику, расположив самые тяжелые предметы посередине над поперечинами крыши. Убедитесь, что предметы в багажном боксе не могут двигаться, и закрывайте острые предметы, чтобы не повредить багажник или другой багаж.

Это было полезно (161) Читать далее
Руководство Norauto Bermude 4100 Автобокс

Сопутствующие товары

Связанные категории