Руководство Indesit DSG 573 Посудомоечная машина

Вам нужно руководство для вашего Indesit DSG 573 Посудомоечная машина? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 11 часто задаваемых вопроса, 17 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

PL
2
* Tylko w niektórych modelach.
Zalecenia i środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi
normami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia
podane zostały ze względów bezpieczeństwa i należy
je uważnie przeczytać.
Należy zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W przypadku sprzedaży,
odstąpienia lub przeprowadzki należy dopilnować,
aby została przekazana wraz z urządzeniem nowemu
właścicielowi.
Uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne
informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku
domowego lub podobnych zastosowań, na przykład:
- w pomieszczeniach przystosowanych do użytku
kuchennego przez personel w sklepach, biurach i
innych miejscach pracy;
- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych
obiektach typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.
Bezpieczeństwo ogólne
To urządzenie nie może być używane przez osoby
(w tym dzieci) niepełnosprawne zycznie, zmysłowo
lub umysłowo oraz osoby bez doświadczenia lub
znajomości obsługi urządzenia, chyba że będzie to
miało miejsce pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo lub po uprzednim otrzymaniu
instrukcji na temat obsługi urządzenia.
Niezbędny jest nadzór osoby dorosłej pilnującej, aby
dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
nieprofesjonalnego wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych.
Urządzenie powinno być używane do mycia naczyń
w warunkach domowych wyłącznie przez osoby
dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Urządzenia nie należy instalować na świeżym
powietrzu, nawet w miejscu zadaszonym, gdyż
wystawienie go na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
Nie dotykać zmywarki, stojąc boso na podłodze.
Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie ciągnąć za
kabel, lecz trzymać za wtyczkę.
Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji
urządzenia należy zamknąć zawór wody i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie
ingerować w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i
nie próbować go samodzielnie naprawiać.
Nie opierać się ani nie siadać na otwartych drzwiach:
urządzenie mogłoby się przewrócić.
Nie należy pozostawiać otwartych drzwi zmywarki,
gdyż można o nie zawadzić.
Trzymać detergenty i płyn nabłyszczający z dala od
dzieci.
Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
Utylizacja
Utylizacja materiałów opakowaniowych: dostosować
się do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie
będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/EU w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, że sprzęt gospodarstwa
domowego nie powinien być usuwany jako
nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny podlegać selektywnej zbiórce w
celu uzyskania maksymalnego wskaźnika odzysku i
recyklingu ich materiałów składowych oraz uniknięcia
ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza umieszczany jest
na wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku segregacji odpadów.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat
prawidłowego złomowania urządzeń gospodarstwa
domowego ich właściciele mogą się zwrócić do
właściwych służb publicznych lub do sprzedawców
tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Oszczędność wody i energii
Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym ładunkiem.
W oczekiwaniu na napełnienie maszyny zapobiegać
przykrym zapachom przy pomocy cyklu namaczania
(patrz programy)
.
Wybierać programy odpowiednie do rodzaju naczyń
i stopnia zabrudzenia, stosując się do Tabeli
programów:
- dla naczyń normalnie zabrudzonych stosować
program Eco, który zapewnia niskie zużycie energii
i wody.
- przy ograniczonym ładunku włączyć opcję Połowa
ładunku*
(zob. Uruchomienie i użytkowanie).
Jeśli zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej
przewiduje strefy czasowe oszczędności
energetycznej, uruchamiać zmywarkę w godzinach
obowiązywania niższej taryfy. Opcja Opóźnienia
startu*
(zob. Uruchomienie i użytkowanie)
może
pomóc zorganizować zmywanie pod tym kątem.
Detergenty bez fosforanów, bez chloru i
zawierające enzymy
Zdecydowanie zaleca się stosowanie detergentów
niezawierających fosforanów i chloru, gdyż one
najbardziej wskazane dla ochrony środowiska.
Enzymy wykazują szczególną skuteczność w
temperaturach zbliżonych do 50°C, przez co
enzymatyczne środki myjące mogą być stosowane
do zmywania w niższych temperaturach uzyskując
takie samy wyniki jakie osiągnięto by bez nich w
przypadku temperatury 65°C.
Odpowiednio dozować detergenty w oparciu o
zalecenia producenta, zależnie od twardości wody,
stopnia zabrudzenia i ilości naczyń, unikając tym
samym niepotrzebnych strat. Choć środki myjące
biodegradalne, zawsze zawierają one składniki
zakłócające równowagę środowiska.
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 7.34 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Indesit DSG 573 Посудомоечная машина, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Indesit DSG 573 Посудомоечная машина?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Indesit DSG 573 Посудомоечная машина. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Toto 03-06-2020
S. O. S! Проблема: моя посудомоечная машина больше не работает. Независимо от того, какой цикл я запускаю, через 2 минуты дисплей почти не исчезает, а появляется другой: «A 5», который продолжает мигать. Что я должен делать ? заранее спасибо

ответить | Это было полезно (37) Читать далее (Переведено Google)
Rangkorn54 10-10-2022
Что означает A5 на посудомоечной машине DSG 573????

Это было полезно (9) (Переведено Google)
alfredo passante 02-08-2023
Моя посудомоечная машина останавливается на две минуты, и на дисплее отображается A5. Что означает А5?

Это было полезно (0) (Переведено Google)
eric aussenac 21-12-2019
моя посудомоечная машина отображает F5 каждый раз, когда я хочу запустить программу. что это значит

ответить | Это было полезно (33) (Переведено Google)
Nicole Maje 24-08-2022
Моя посудомоечная машина говорит F5, когда я хочу запустить программу, но она не работает. То, что должно быть сделано? заранее спасибо

ответить | Это было полезно (15) (Переведено Google)
Anaida Radaelli 13-02-2020
Модель посудомоечной машины DSG573 выдает ошибку A5 мигает и остается включенной или звучит как одна, что мне делать

ответить | Это было полезно (12) (Переведено Google)
Patricia mazuy 31-08-2020
посудомоечная машина издает более 40 звуковых сигналов одновременно с миганием светового индикатора «стирка», затем запускается снова, но в какой-то момент запускается снова. так что в конце программа никогда не останавливается, более того, она больше не «стирает». можешь помочь мне?

ответить | Это было полезно (12) (Переведено Google)

Loading…

BRIQUET SEB 16-10-2019
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА SARRETTE И БЕЗОПАСНОЕ СООБЩЕНИЕ F13 ЧТО ЭТО СООБЩЕНИЕ ОЗНАЧАЕТ СПАСИБО

ответить | Это было полезно (7) Читать далее (Переведено Google)
PONTILLO 26-01-2023
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ЗАПУСКАЕТСЯ, ПОТОМ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ F13, ЧТО ОЗНАЧАЕТ СПАСИБО INDESITI МОД.DSG 573

Это было полезно (0) (Переведено Google)
Ana 12-03-2024
То же самое происходит со мной

Это было полезно (0) (Переведено Google)
JOSE 03-02-2022
Посудомоечная машина не набирает воду

ответить | Это было полезно (3) (Переведено Google)
Stefano 05-09-2020
Посудомоечная машина больше не соблюдает время стирки через 10 минут, когда она уже закончилась.

ответить | Это было полезно (2) (Переведено Google)
Melvin Grossgold 10-06-2020
Защелка дверцы не закрывается после того, как я закрою дверцу, чтобы начать стирку. Дверь можно вдавить до упора, но тогда лиственница откроется. Нет никаких явных выступающих объектов.

ответить | Это было полезно (1) (Переведено Google)
medard 21-08-2021
Видимо лопасти внутри не от воды?

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)
JOSE 03-02-2022
Посудомоечная машина замечает воду

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)
Anne-Marie GIGAN 06-10-2022
Здравствуйте, устройство выключено, срабатывает слив на несколько секунд несколько раз в течение дня. Мы почистили и отключили этот, та же проблема. Что делать ? Спасибо. Анна Мария

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)
Pino Aiello 11-05-2023
Посудомоечная машина dsg573 сигнализирует f5 и не работает

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Indesit DSG 573 Посудомоечная машина. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Indesit. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Indesit DSG 573 Посудомоечная машина на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Indesit
Модель DSG 573
Категория Посудомоечные машины
Тип файла PDF
Размер файла 7.34 MB

Все инструкции для Indesit Посудомоечные машины
Больше руководств Посудомоечные машины

Часто задаваемые вопросы о Indesit DSG 573 Посудомоечная машина

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

После завершения цикла посудомоечной машины отсек с моющим средством не открылся. Почему? Проверенный

Данная проблема часто возникает, когда посуда блокирует отсек. Прежде, чем запускать машину, убедитесь, что отсек не заблокирован.

Это было полезно (7993) Читать далее

Почему посудомоечная машина перестала нагревать воду? Проверенный

Скорее всего, нагревательный элемент неисправен. Его следует заменить. В случае сомнений обратитесь к производителю.

Это было полезно (7490) Читать далее

Можно ли в посудомоечной машине использовать обычную соль? Проверенный

Нет, поваренная соль может содержать вещества, которые споcобны повредить ваше устройство.

Это было полезно (3195) Читать далее

Нужно ли ополаскивать посуду, прежде чем поместить ее в посудомоечную машину? Проверенный

Ополаскивать посуду необязательно, однако следует удалить все крупные, твердые и жирные остатки пищи. Со временем они могут засорить слив.

Это было полезно (1292) Читать далее

Могу ли я открыть посудомоечную машину во время ее работы? Проверенный

Большинство посудомоечных машин оснащены устройством остановки подачи воды, благодаря чему программа останавливается сразу же при открытии дверцы, что означает, что вода не будет вытекать. С некоторыми моделями со временем это может вызвать проблемы. При использовании встраиваемых посудомоечных машин частое открывание посудомоечной машины во время работы может привести к повреждению окружающих шкафов водой из-за выделяющегося пара.

Это было полезно (1041) Читать далее

Следует ли открывать посудомоечную машину после того, как она закончила работу, чтобы посуда высохла быстрее? Проверенный

Это зависит от типа посудомоечной машины и ее расположения. Некоторые посудомоечные машины оснащены функцией сушки посуды после программы мойки. В этом случае открытие посудомоечной машины не принесет никакой пользы. При использовании встраиваемых посудомоечных машин частое открывание посудомоечной машины во время работы может привести к повреждению окружающих шкафов водой из-за выделяющегося пара.

Это было полезно (834) Читать далее

После того, как посудомоечная машина завершит свой цикл, пластиковая посуда еще влажная, а остальная - нет. Это почему? Проверенный

Пластик - плохой проводник тепла, позволяющий продуктам быстро остывать. Влага, которая остается на нем, испаряется гораздо меньше, чем, например, на керамике или металле.

Это было полезно (756) Читать далее

Можно ли подключить посудомоечную машину к удлинителю? Проверенный

Технику, требующую большого количества энергии, например посудомоечную машину, нельзя подключать ко всем удлинителям. Посмотрите, какова потребляемая мощность посудомоечной машины, которая указывается в ваттах, и проверьте, справится ли с этим удлинитель. Существуют удлинители с более толстыми кабелями, предназначенные для работы с более крупными приборами.

Это было полезно (686) Читать далее

Царапины на металле внутри посудомоечной машины - это проблема? Проверенный

Внутренняя часть большинства посудомоечных машин изготовлена ​​из нержавеющей стали и не подвержена царапинам.

Это было полезно (676) Читать далее

Можно ли мыть в посудомоечной машине деревянные предметы, например, шпатели и разделочные доски? Проверенный

Нет. Деревянные предметы можно повредить или покоробить в посудомоечной машине. Кроме того, высвобождающиеся древесные волокна могут повредить посудомоечную машину. Деревянные разделочные доски часто изготавливаются с использованием клея, который может отслоиться после нескольких раз мытья в посудомоечной машине.

Это было полезно (676) Читать далее

Можно ли мыть посуду с тефлоном в посудомоечной машине? Проверенный

Да, ты можешь. Однако сковорода изнашивается быстрее, чем при ручной очистке. При чистке сковороды тефлоном вручную никогда не используйте мочалку, а используйте мягкую губку или ткань.

Это было полезно (674) Читать далее
Руководство Indesit DSG 573 Посудомоечная машина

Сопутствующие товары

Связанные категории