Руководство Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина

Вам нужно руководство для вашего Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 13 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk 2
Termékleírás 5
Kezelőpanel 6
Az első használat előtt 8
A vízlágyító beállítása 8
Speciális só használata 9
A mosogatószer és az öblítőszer használata
10
Multitab funkció 10
Evőeszközök és edények bepakolása 11
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása 11
Mosogatóprogramok 13
Ápolás és tisztítás 14
Mit tegyek, ha... 15
Műszaki adatok 17
Környezetvédelmi tudnivalók 18
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
A mosogatógép üzembe helyezése és hasz-
nálata előtt olvassa el figyelmesen a haszná-
lati útmutatót:
személyes biztonsága és vagyontárgyai
biztonsága,
a környezet védelme, valamint
a készülék helyes használata érdekében.
A használati útmutatót tartsa mindig a ké-
szülék közelében, annak áthelyezése vagy
eladása esetén is.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal
felelősséget.
Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
Ne hagyja, hogy a készüléket csökkent fi-
zikai, értelmi vagy mentális képességű, il-
letve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személy használja, beleértve a
gyermekeket is. A biztonságukért felelős
személy felügyelje őket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson út-
mutatást számukra.
Minden csomagolóanyagot tartson a gyer-
mekektől távol. Fulladás vagy fizikai sérü-
lés veszélye merülhet fel.
Minden mosogatószert tartson biztonsá-
gos helyen. Ne engedje, hogy gyermekek
a mosogatószerekhez nyúljanak.
Amikor a mosogatógép ajtaja nyitva van,
tartsa távol a gyermekeket és a kisállato-
kat.
Általános biztonsági tudnivalók
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit. Ez sérülést okozhat, és kárt te-
het a készülékben.
Tartsa be a mosogatószer-gyártó bizton-
sági utasításait a szem, száj és torok sé-
rüléseinek megelőzése érdekében.
Ne igya meg a mosogatógépből származó
vizet. A készülékben mosogatószer-ma-
radványok lehetnek.
Kipakolás és bepakolás után mindig csuk-
ja be a mosogatógép ajtaját, így elkerülhe-
tő, hogy bárki átessen rajta, és megsérül-
jön.
Ne üljön vagy álljon a nyitott ajtóra.
Használat
A gépet háztartási célú használatra tervez-
ték. Ne használja a készüléket kereskedel-
mi, ipari vagy egyéb célokra.
Ne használja a készüléket a rendeltetésé-
től eltérő célokra. Ezzel megelőzheti a fizi-
kai sérüléseket, illetve a vagyoni károkat.
A készüléket csak mosogatógépben tisz-
títható háztartási edények tisztítására
használja.
Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyú-
lékony anyaggal szennyezett tárgyat a ké-
szülékbe, annak közelébe, illetve annak te-
tejére. Tűz- és robbanásveszély.
A késeket és egyéb, szúrós hegyű eszkö-
zöket hegyükkel lefele az evőeszközkosár-
ba, Ha nem, vízszintes helyzetben a felső
kosárba vagy a késtartó kosárba helyezze.
2 electrolux
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 2.91 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Electrolux. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Electrolux
Модель ESI67070XR
Категория Посудомоечные машины
Тип файла PDF
Размер файла 2.91 MB

Все инструкции для Electrolux Посудомоечные машины
Больше руководств Посудомоечные машины

Часто задаваемые вопросы о Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

После завершения цикла посудомоечной машины отсек с моющим средством не открылся. Почему? Проверенный

Данная проблема часто возникает, когда посуда блокирует отсек. Прежде, чем запускать машину, убедитесь, что отсек не заблокирован.

Это было полезно (7994) Читать далее

Почему посудомоечная машина перестала нагревать воду? Проверенный

Скорее всего, нагревательный элемент неисправен. Его следует заменить. В случае сомнений обратитесь к производителю.

Это было полезно (7490) Читать далее

Можно ли в посудомоечной машине использовать обычную соль? Проверенный

Нет, поваренная соль может содержать вещества, которые споcобны повредить ваше устройство.

Это было полезно (3195) Читать далее

Нужно ли ополаскивать посуду, прежде чем поместить ее в посудомоечную машину? Проверенный

Ополаскивать посуду необязательно, однако следует удалить все крупные, твердые и жирные остатки пищи. Со временем они могут засорить слив.

Это было полезно (1292) Читать далее

Могу ли я открыть посудомоечную машину во время ее работы? Проверенный

Большинство посудомоечных машин оснащены устройством остановки подачи воды, благодаря чему программа останавливается сразу же при открытии дверцы, что означает, что вода не будет вытекать. С некоторыми моделями со временем это может вызвать проблемы. При использовании встраиваемых посудомоечных машин частое открывание посудомоечной машины во время работы может привести к повреждению окружающих шкафов водой из-за выделяющегося пара.

Это было полезно (1041) Читать далее

Я хочу знать возраст моего прибора Electrolux. Как мне это сделать? Проверенный

Вы можете определить возраст вашего продукта по серийному номеру. Это можно найти на вашем устройстве. Первый символ серийного номера указывает год (например: 1 = 2001), а два символа после этого указывают неделю производства (например: 35 = 35 неделя этого года). Таким образом, серийный номер 13500016 указывает на то, что машина начиная с 35 недели 2001 года.

Это было полезно (847) Читать далее

Следует ли открывать посудомоечную машину после того, как она закончила работу, чтобы посуда высохла быстрее? Проверенный

Это зависит от типа посудомоечной машины и ее расположения. Некоторые посудомоечные машины оснащены функцией сушки посуды после программы мойки. В этом случае открытие посудомоечной машины не принесет никакой пользы. При использовании встраиваемых посудомоечных машин частое открывание посудомоечной машины во время работы может привести к повреждению окружающих шкафов водой из-за выделяющегося пара.

Это было полезно (834) Читать далее

После того, как посудомоечная машина завершит свой цикл, пластиковая посуда еще влажная, а остальная - нет. Это почему? Проверенный

Пластик - плохой проводник тепла, позволяющий продуктам быстро остывать. Влага, которая остается на нем, испаряется гораздо меньше, чем, например, на керамике или металле.

Это было полезно (756) Читать далее

Можно ли подключить посудомоечную машину к удлинителю? Проверенный

Технику, требующую большого количества энергии, например посудомоечную машину, нельзя подключать ко всем удлинителям. Посмотрите, какова потребляемая мощность посудомоечной машины, которая указывается в ваттах, и проверьте, справится ли с этим удлинитель. Существуют удлинители с более толстыми кабелями, предназначенные для работы с более крупными приборами.

Это было полезно (686) Читать далее

Царапины на металле внутри посудомоечной машины - это проблема? Проверенный

Внутренняя часть большинства посудомоечных машин изготовлена ​​из нержавеющей стали и не подвержена царапинам.

Это было полезно (676) Читать далее

Можно ли мыть в посудомоечной машине деревянные предметы, например, шпатели и разделочные доски? Проверенный

Нет. Деревянные предметы можно повредить или покоробить в посудомоечной машине. Кроме того, высвобождающиеся древесные волокна могут повредить посудомоечную машину. Деревянные разделочные доски часто изготавливаются с использованием клея, который может отслоиться после нескольких раз мытья в посудомоечной машине.

Это было полезно (676) Читать далее

Можно ли мыть посуду с тефлоном в посудомоечной машине? Проверенный

Да, ты можешь. Однако сковорода изнашивается быстрее, чем при ручной очистке. При чистке сковороды тефлоном вручную никогда не используйте мочалку, а используйте мягкую губку или ткань.

Это было полезно (674) Читать далее

Моя посудомоечная машина Electrolux отображает ошибку «i30», что это означает? Проверенный

Эта ошибка указывает на возможную утечку и на то, что на дне устройства есть вода. Отключите подачу воды и обратитесь к специалисту по обслуживанию.

Это было полезно (431) Читать далее
Руководство Electrolux ESI67070XR Посудомоечная машина

Сопутствующие товары

Связанные категории